Ps 1, 1-6

heart-tree

„Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie;
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.”

Ps 1, 1-6

love & peace

„Niewiastę dzielną kto znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.”
Prz 31,10-13

„Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.(…)
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł:
„Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.
Mk 3,31-35

love & peace…

Bóg mojej radości

„I jak zwykle przepełnia mnie bezbrzeżna wdzięczność dla Przyczyny tego wszystkiego, Boga mojej radości.”

Regina Brett w podobny sposób kończy wszystkie swoje książki:) Kilka jej rad na pewno mi się przyda:

„Nie wierz we wszystko co myślisz.” bo…
„W moim mózgu czasem legną się straszne bzdury. Wydumane lęki. Urazy. Dramaty. Jest jak kino, które w niektóre dni wyświetla najgorsze filmy klasy B.”

„Musiałam pójść za głosem serca, a oni nie wiedzieli, co mi podpowiada. Nikt oprócz nas nie wie, co dyktuje nam serce. Nikt nie wie, jak głośno domaga się posłuszeństwa, jak marzy i tęskni za tym, co kocha.” bo…
„Twoim największym pragnieniem jest spełniać Bożą wolę. Nie ma między nimi żadnej różnicy.”

„Wybierz to, co przyjdzie ci łatwiej.” bo…
„Kiedy żyjesz życiem, które zostało przeznaczone tobie jednemu, nie masz żadnej konkurencji. Życia wystarczy dla wszystkich, więc nie ma o co walczyć.”

„Traktuj ludzi tak, jak chcą być traktowani.” i…
„Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to; jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.” ale…
„Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku.” więc…
„Najpierw załóż maskę tlenową sobie, a później martw się o resztę, bo inaczej nie pomożesz nikomu – łącznie ze sobą.”
Z tego wynika hierarchia ważności wg Reginy Brett:
„Co jest najważniejsze? Pierwszeństwo ma moja relacja z Bogiem. Kolejne miejsce zajmuje zdrowie. Dalej jest moja rodzina. Moi najbliżsi przyjaciele. Moje życiowe powołanie. I wreszcie moje szersze środowisko. Jeśli nie jestem pewna, od czego zacząć sięgam do początku listy, a nie do końca. ”

„Kiedy ty masz już dość, Bóg może dopiero się rozgrzewać.” ale na szczęście…
„Wola Boga nigdy nie zaprowadzi cię tam, gdzie łaska Boga nie zachowa cię od zguby.”