Brzoskwiniowo-mangowy mus do ciała

CollegeENVYDD2471

Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”. Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”.
Łk 13,6-9

Okopywanie? Nawóz? Oszałamiający zapachem, brzoskwiniowo-mangowy mus do ciała…  🙂

Zamierzałam dziś wstać wcześniej, a tu nie tylko, że budzik nie zadzwonił, to jeszcze pokazał datę 1 marca. Zupełnie nie mogłam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, nie mówiąc o tym, że ten 29 luty był mi naprawdę potrzebny. A chyba go przespałam  😀

Pojmanie

The Kiss of Judas, Jean Bourdichon c. 1500

„Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Nie wiedzie sporu bez końca
i nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.”…
Ps 103

* Jean Bourdichon „Pojmanie”

Wielki Post

…czyli 40 powodów do uśmiechu…

„Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie –
czyż to nazwiesz postem
i dniem miłym Panu?

Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram:
rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić na wolność uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym,
do domu wprowadzić biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.” ?

Iz 58,5-12