Dziewczyny z mieczami

tumblr_nuhqg8zwqc1rnchxso1_500

„Chrześcijaństwo to bitwa, a nie sen.” – Wendell Phillips

„Jeśli jesteś chrześcijanką, to jesteś celem szatana, wroga naszej duszy i Księcia Ciemności. W tej kwestii nie ma wyboru. Na ziemi istnieje rzeczywista, dobrze zorganizowana siła ciemności, która walczy przeciwko wszystkim tym, którzy reprezentują Boże światło i życie.(…) Niedawno podczas modlitwy ogarnęło mnie przekonanie, że zbyt wiele córek Bożych w tej generacji jest nieuzbrojonych. To nie oznacza tylko tego, że są niewyposażone i nieprzygotowane. To znaczy również, że są zagrożone i niewiarygodnie podatne na zwiedzenie.”

„We wszechświecie nie ma strefy neutralnej; Bóg żąda każdego metra kwadratowego, każdego ułamka sekundy, podobnie szatan.” – C. S. Lewis

„Diabeł czai się w cieniu nocy i czeka, by rzucić się na każdego, kto ośmiela się marzyć. Smok celowo oddziela, poniża i zniechęca każdego, kto chciałby wstać i ruszyć w stronę światła, mając odwagę marzyć w ciemności. Umiłowana, jeśli ośmielisz się marzyć, to musisz również być odważna, by walczyć. Spójrz na swoje życie z punktu widzenia bohatera i dzielnie patrz ponad to, co ludzkie i bolesne.”

„Może musisz stoczyć więcej niż jedną bitwę, aby wygrać.” – Margaret Thatcher

„Bohaterowie są zawsze dzielni, ale nie myśl, że dzielny zawsze znaczy nieustraszony. Znalazłam następujące spostrzeżenie Ralpha Waldo Emersona, które zdaje się być prawdziwym: „Bohater nie jest dzielniejszy od zwykłego człowieka, ale jest on dzielniejszy pięć minut dłużej”. Czasami bycie „dzielniejszym pięć minut dłużej” oznacza faktycznie bycie cicho, gdy się jest atakowanym, co pozwala Bogu na wypowiedzenie ostatniego słowa. Czasami zaś bycie „dzielniejszym pięć minut dłużej” oznacza trwanie przy swoim i pozostawanie stałym. Bycie „dzielniejszym pięć minut dłużej” to nie oddawanie inicjatywy ani nie poddawanie swojego terytorium nieprzyjacielowi, gdy jest się bezbronnym. Bitwy są wygrywane, kłamstwa są demaskowane, a wrogowie pokonani, gdy jesteś ostatnią osobą, która stoi na swojej pozycji.”

„Bohater to ktoś, kto poświęcił swoje życie czemuś większemu niż on sam.” – Joseph Campbell

„Tak długo jak chodzimy po tej ziemi, smok będzie używał przeciw nam broni w nadziei, że nas zwycięży. Wróg będzie się złościł i walczył z wszystkimi Bożymi córkami. Jednak nie zwycięży, ponieważ posiadamy miecze kute w ogniu.(…) Stań na swojej pozycji z twarzą zwróconą do przodu, podnieś swój miecz i niech wróg zobaczy śliczną twarz bohaterki.”

„Żaden normalny, zdrowy święty nie wybrałby kiedykolwiek cierpienia; on po prostu wybiera Bożą wolę tak, jak to uczynił Jezus, bez względu na to, czy oznacza to cierpienie, czy nie.” – Oswald Chambers

„Moja przyjaciółko, Bóg założy twój dom i będzie cię strzegł, gdy będziesz iść naprzód. Nie musisz wiedzieć, co stanie się z tymi, których postrzegasz jako wrogów. Bóg ma już to wszystko rozwiązane; odpocznij, wiedząc, że tylko On jest sprawiedliwym sędzią. To czas, aby pozbyć się postawy samoobrony. Bóg walczy za nas, gdy walczymy dla dobra innych.”

„Powstrzymywanie się od przemocy jest potężną i prawą bronią, która tnie bez ranienia i uszlachetnia człowieka, który ją dzierży. To jest miecz, który leczy.” – Marcin Luter King Jr.

„Jesteś gotowa, by stać spokojnie i patrzeć? Ufność Bogu w obliczu gróźb, zniewag i insynuacji jest stałym, ciągłym, a w niektórych chwilach życia, codziennym procesem. Moja siostro, możemy to zrobić, ponieważ On poszedł już przed nami i utorował nam drogę.”

Lisa Bevere „Dziewczyny z mieczami”