Love

14595556_1668698086791985_6173579425952110678_n

„Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał:
– Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Jezus mu odpowiedział:
– Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
On rzekł:
– Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.
Jezus rzekł do niego:
– Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.”

(Łk 10,25-37)