Radość

tumblr_mvnxq7d2gq1qib94to1_5001

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.
Weźcie Moje jarzmo na siebie
i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
(Mt 11,28-29)

„Niech Moje pocieszenie orzeźwi twoją duszę. Lęków, którymi atakuje cię świat, jest bez liku – zbyt wiele, byś mógł je zliczyć. Wszędzie, gdzie się zwrócisz, widać problemy i trudności. I pośród tego chaosu do Mnie zwróć się po pomoc. Powtarzaj szeptem Me imię, by w ten sposób przypominać sobie o Mojej obecności. Gdy Moja obecność wypłynie na powierzchnię twojej świadomości, rozświetli twoje spojrzenie i całkowicie zmieni perspektywę patrzenia na świat. Moje słowa otuchy są w stanie ukoić skołatane ludzkie serce i dać radość duszy.
Gdyby świat był doskonały, nie mógłbyś dostąpić radości otrzymywania Mojej pomocy. Zamiast pozwalać by problemy cię deprymowały, wykorzystaj je jako przypomnienie, by zwrócić się do Mnie – poszukać ukojenia w Mojej obecności, Moim pokoju, Mojej miłości. Tę niewidzialną, lecz rzeczywistą pomoc masz na wyciągnięcie ręki w każdej chwili i w każdym miejscu, a wypływającej z tego faktu radości nikt nie może ci odebrać. Przyjdź zatem do Mnie, gdy jesteś utrudzony i obciążony, a znajdziesz we Mnie ukojenie dla swojej duszy.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”

Bóg Najwyższy i Dobry

tumblr_nzkgdevszf1rpe0jco1_5001

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
(1 J 1,5)

„Ja jestem Bóg Najwyższy i Dobry. To najważniejsze prawdy, które powinieneś znać. Gdy cierpisz nękany ułomnością tego świata, niełatwo ci uwierzyć w obie te prawdy jednocześnie. Lecz to Ja jako Najwyższy mam ostateczną władzę nad wszystkim, co przytrafia się tobie i innym. Czasem ciężko zaakceptować tę wiedzę, zwłaszcza w obliczu podłości czy nieszczęścia. Wiele osób, których dotknęła tragedia, dochodzi do wniosku, że tylko Bóg okrutny mógłby rządzić światem takim, jaki on jest.
Zapewniam cię jednak, że jestem samym dobrem. Jestem Światłością i nie ma we Mnie żadnej ciemności. Nie zdołasz pojąć Mojej absolutnej dobroci, widząc tyle zła wokół. Przyjdź do Mnie, gdy ta tajemnica staje się dla ciebie ciężarem. Powiedz Mi to bez obaw, wiedząc, że zależy Mi na tobie i że cię rozumiem. A potem powierz swój skończony umysł Mojej nieskończonej mądrości, daj się poprowadzić Mej nieomylnej drodze. Zwalcz w sobie pragnienie, by zrozumieć, i znajdź ukojenie w miłości, którą daje Moja obecność w twoim życiu. Przylgnij do Mnie w dziecięcej ufności i uwierz, że Moja droga, choć niezbadana, jest drogą najdoskonalszą.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”

Przyszłość

Jestem bowiem świadomy zamiarów,
jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana –
zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby,
by zapewnić wam przyszłość,
jakiej oczekujecie.
(Jr 29,11)

„Miej wzrok skupiony na Mnie! Jestem przy tobie i otaczam cię najlepszą opieką, jaka istnieje. Gdy cierpisz, może ci się wydawać, że Moja opieka jest niedoskonała, niewystarczająca. Szukasz ukojenia, a Ja każę ci czekać. Pamiętaj jednak: istnieje wiele form czekania i niektóre z nich są lepsze od innych. Czekanie niosące pożytek to takie, w którym stale wpatrujesz się we Mnie – wzrokiem ufnym i kochającym.
Dziękuj Mi za chwile próby, gdy bardziej niż kiedy indziej musisz na Mnie polegać. Nie przegap tej szansy, myśląc tylko o tym, by ciężki czas się skończył. Uwierz, że wiem, co robię: że wszystko co cię spotyka, potrafię przekuć w dobro. Nie pozwól, by dawne bądź obecne cierpienie zatruło twoje widoki na przyszłość. Ja jestem Panem twojej przyszłości i przygotowałem dla ciebie mnóstwo dobra, którym cię obdarzę. Tylko Ja wiem, co jeszcze dla ciebie zaplanowałem – by zapewnić ci przyszłość, jakiej oczekujesz.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”

Moc w słabości

8cd0065bfa2ae9190f1c91ba96c81eaf

Pan mi powiedział:
„Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali”.
Najchętniej więc będę się chlubił
z moich słabości,
aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
(2 Kor 12,9)

„Wystarczy ci Mojej łaski. Ona sama wystarczy, by cię przeprowadzić przez najciemniejszą noc. Czy w to wierzysz? Łatwo bowiem w to wierzyć, gdy wszystko układa się po twojej myśli. Inaczej zaś, gdy każdy krok wydaje się walką. A jednak to wtedy Moja łaska jest najcenniejszym i najwspanialszym darem – wtedy, gdy bez niej nie jesteś w stanie ruszyć z miejsca. Wtedy łaska Moja staje się świetlistym centrum twojego życia.
Napełnij się przemożnym bogactwem Mojej łaski – Mą przychylnością, łaskawością i pełną miłości życzliwością. Wspaniałomyślnie składam ci to w darze, by otworzyć przed tobą drzwi do wieczności. To wszystko, czego potrzebujesz również teraz, żyjąc w tym niedoskonałym świecie. Nie wahaj się więc i przyjdź do Mnie, otwórz przede Mną swe serce. Nie zawsze daję ci to, o co prosisz, lecz zawsze otrzymasz ode Mnie to, czego ci potrzeba. I zawsze dam ci siebie samego – Moje miłosierne zrozumienie, miłość, która od ciebie nie odstąpi.
I nie wstydź się swych słabości – wychwalaj je! To one każą ci bardziej Mi zawierzyć, aby Moja moc w tobie zamieszkała.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”

Pieśń chwały

beautiful-baby-girl-in-the-rain-widescreen-wallpaper

A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!
(Ps 22,4)

„W czasach nasilającej się inwigilacji coraz trudniej o chwilę autentycznej prywatności. Coraz mniej jest miejsc, w których możesz się poczuć bezpiecznie. Dlatego gdy czujesz się osaczony przez problemy, pamiętaj: Ja jestem twoją ucieczką. Zawołaj mnie, a wyrwę cię z ucisku i otoczę radościami ocalenia.
Jednym z najlepszych sposobów, by czerpać ze Mnie siłę, jest śpiewanie pieśni ku Mojej chwale. Co więcej – kiedy Mój lud Mnie wychwala, Ja jestem w tych pieśniach obecny. Gdy więc poczujesz na barkach ciężar życiowych problemów, uwolnij się od niego, głosząc Moją chwałę – w pieśniach, okrzykach, a nawet szeptach. Twoje święte wyznania rozproszą ciemność i wprowadzą Mnie do twej duszy, bym mógł rozjaśnić świat wokół ciebie. Problemy odejdą w cień, gdy będziesz z zaangażowaniem głosił Moją chwałę. Świadomość, że jestem przy tobie, umocni cię i wypełni radością.
Gdy masz zły dzień, oddaj Mi cześć, a oboje – i ty, i Ja – będziemy szczęśliwi. Ja się do ciebie zbliżę i ukryję cię w sekretnym miejscu Mojej obecności.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”