Jezus jest blisko

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!
(J 14,27)

„Ja jestem Panem pokoju zawsze i na wszelki sposób. Masz w sobie głęboką, ziejącą pustkę, którą wypełnić może tylko Moja pełna pokoju obecność. Ci, którzy Mnie nie znają, próbują różnymi sposobami tę pustkę wypełnić, albo udają, że wcale jej nie ma. Nawet Moje dzieci często nie w pełni uświadamiają sobie, jak wielkie są ich potrzeby: przez cały czas i w każdej sytuacji. Tymczasem zrozumienie własnego niedostatku to dopiero połowa walki. Drugą połową jest uwierzyć, że potrafię ten niedostatek zaspokoić i że to zrobię.
Na krótko przed śmiercią krzyżową obiecałem pokój Moim uczniom – i wszystkim, którzy za Mną podążą. Powiedziałem wprost, że jest to dar, który oddaję z własnej woli na znak miłości. Ty musisz jedynie ten wspaniały dar przyjąć, pokazując Mi, że nie tylko go potrzebujesz, ale i pragniesz. Gdy to uczynisz, czekaj przy Mnie gotów na otrzymanie pełni Mojego pokoju. Jeśli chcesz, możesz wyrazić swą gotowość słowami: „Jezu, pragnę przyjąć Twój pokój.”

Sarah Young „Jezus jest blisko”

Adwent – wymarzony czas na tego typu rozważania.

Amen

image1

„Ojcze w Niebiesiech! To z Twoich rąk wszystko otrzymaliśmy. Ty wyciągasz przed siebie swoją silną dłoń, a ona odsłania głupotę mędrców. Ty wyciągasz przed siebie swoją silną dłoń i światy przemijają. Ty otwierasz swoją litościwą dłoń, a ona obdarowuje ze szczodrym błogosławieństwem wszystko to, co żyje. Czasami wydaje się, że odbierasz nam swoją dłoń, a my jednak wiemy, że Ty ją tylko zamykasz, aby ukryć w niej dary znacznie bogatsze. Wiemy, że zamykasz swoją dłoń tylko po to, aby ponownie ją otworzyć i obdarować szczodrze darami wszystko to, co żyje.
Czasami opadamy z sił, kiedy przytłacza nas znużenie podobne do mgły, w której nasza wyobraźnia pogrąża się jak w ciemności nocy, kiedy budzą się nasze pragnienia, nasza niecierpliwość i nasza złość, kiedy nasze serca z drżeniem czekają na to, co ma nadejść, wtedy, o Panie, nasz Boże,(…) umocnij w naszych sercach przekonanie, że również w tym życiu należymy do Ciebie. Amen.”
Søren Kierkegaard