love & peace

„Niewiastę dzielną kto znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.”
Prz 31,10-13

„Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.(…)
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł:
„Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.
Mk 3,31-35

love & peace…